TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2019

Do nhu cầu mở rộng quy mô, Công ty TNHH Tiếp vận và vận tải Đại Việt cần tuyển một số vị trí sau: 1. Nhân viên khai báo : 2 người 2. Nhân viên giao nhận (chỉ tuyển nam): 3 người 3. Nhân viên Sale Logistics: 1 người 4. Nhân viên Sale Engineer: 1 người 5. Nhân viên Kế toán thanh toán : 1 …