DỊCH VỤ LOGISTICS

Với Đội ngũ nhân viên có năng lực: 100% trình độ cử nhân Đại học,  nhiệt huyết, am hiểu Thủ tục Hải Quan, tận tâm với khách hàng, Đại Việt Logistics cam kết thực hiện tốt thủ tục hải quan cho 130 -150 lô hàng tháng.

QUAN HỆ HỢP TÁC

  • Hợp tác với nhiều forwarder và các công ty logistics tại Hải Phòng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hữu Nghị,…
  • Quan hệ tốt với Hải Quan địa phương, Hải Quan giám sát tại các Cửa khẩu, Cục kiểm định Hải Quan, Cục thuế XNK
  • Quan hệ tốt với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành (Quatest 1, trung tâm kiểm định Bộ Lao Động, Cục đăng kiểm, Sở TTTT, Sở KHCN, Cục Hóa Chất, Tổng Cục Năng Lượng…)

QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN CHUYÊN NGÀNH

  • Quatest 1:

            Xin công văn miễn kiểm tra hiệu suất cho nhiều mặt hàng, đặc biệt lô hàng Máy biến   áp HW5AV70005, tiết kiệm chi phí thử nghiệm, vận chuyển cho FHS.

            Rút ngắn thòi gian kiểm tra hiệu suất năng lượng: từ 15-20 ngày xuống 7- 10 ngày

  • Trung tâm kiểm định an toàn khu vưc  II – Bộ Lao Động:

Tạo điều kiện cấp kết quả KTCL bằng cách gửi hình ảnh thay vì gửi mẫu sản phẩm hoặc kiểm tra thực tế SP

  • Sở thông tin truyền thông, Sở KHCN:

            Xử lý cấp giấy đăng ký kiểm tra chất lượng tại hệ thống 1 cửa trong ngày, thay vì 2 ngày theo quy định

            Xử lý cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm trong vòng 1-2 ngày thay vì 7 ngày theo quy định

            Xử lý cấp kết quả kiểm tra nội dung xuất bản phẩm trong ngày thay vì 14 ngày theo quy định, lô hàng ZKV0DH0001

  • Cục Hóa Chất:

Xử lý cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất nhanh trong 2 ngày, thay vì 7 ngày theo quy định

ĐỐI TÁC FORWARDER & LOGISTICS COMPANY

DHL VIET NAM http://www.dhl.com.vn/en/country_profile/office_express.html
FEDEX VIET NAM https://www.fedex.com/vi-vn
MACS SHIPPING VIET NAM http://www.macsvietnam.com.vn/
PL LOGISTICS VIET NAM http://www.pl-logistics.com.vn/pl-logistics/?cat=142&id=640
BEE LOGISTICS CORPORATION http://beelogistics.com/
EMBASSY FREIGHT SERVICES http://embassymidlands.com/overseas-offices/location/vietnam
Hankyu Hanshin Express (Vietnam) Co.,LTD http://www.hh-express.com  
REAL LOGISTICS Co., Ltd www.reallogistics.net
AA Transport & Logistics Co., Ltd Aatranslogs.com.vn  
TRANS VAN LINKS VIETNAM TRANSPORT CO.,LTD imp01.hph@vn.tvlgroups.com
ASAP INTERNATIONAL CO.,LTD asapfreight.vn  
KHAI MINH GLOBAL CO., LTD www.kmg.vn
VINALINKS LOGISTICS CO.,LTD https://vinalinklogistics.com/  
PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD www.pandalog.com
ITI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD http://www.itigroup.com.tw
ITL CORPORATION www.itlvn.com
Sumitomo Warehouse Vietnam Co., ltd sumisovn.com
KAIZEN LOGISTICS CO.,LTD kaizenlogistics.vn
DH LOGISTICS CO.,LTD www.dhlogistics.com.vn